Văn Phòng Tập Đoàn Việt Úc

Tên chính thức : Văn Phòng Tập Đoàn Việt Úc
1. Mã số Thuế : 3400322504 - 008
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : Lầu 3, Tòa nhà Lancaster, Số 22 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
4. Điện thoại : (028) 3824 7788          Fax: (028) 3824 7799
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Tổng Giám Đốc : Lương Thanh Văn
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : info@vietuc.net