Kế Toán Trưởng (Thức ăn thủy sản tại Bến Tre)
 • Kế Toán Trưởng

Số lượng: 01

Cấp bậc: Kế toán trưởng

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

 • Ngành nghề

Kế toán - Kiểm toán

 • Nơi làm việc

Lô A12, A13, A14, A15, A16 Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

 • Mức lương

Thương lượng

 • Mô tả công việc

1. Kế toán tài chính:

 • Lập các báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính) theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Việt Nam.
 • Tổ chức và giám sát việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.
 • Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của hóa đơn chứng từ; công tác phí phù hợp với quy định công ty.
 • Kiểm tra việc lập và nộp báo cáo thuế theo các quy định thuế hiện hành.
 • Quản lý các rủi ro thuế và đề xuất các biện pháp giải quyết.
 • Tổ chức, theo dõi và quản lý tài sản (tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định,...) của Công ty. Tiến hành việc kiểm kê tiền, hàng tồn kho và tài sản cố định định kỳ hàng tháng, hàng năm.
 • Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu và lập báo cáo công nợ phải thu theo tuổi nợ. Đưa ra các cảnh báo về nợ quá hạn và các đề xuất thu hồi nợ khó đòi.
 • Kiểm tra và xem xét thanh toán các khoản công nợ phải trả khi đến hạn.
 • Kiểm tra các bảng lương, chi phí lương của công ty.
 • Kiểm tra và quản lý các báo cáo quỹ tiền hàng ngày, dự kiến chi gửi cho Ban Giám Đốc.
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của Bộ Tài Chính...).

2. Báo cáo Quản trị:

 • Lập các báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu quản lý và đảm bảo chất lượng của các báo cáo này.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thông qua phân tích cơ bản (doanh thu, chi phí, chỉ số tài chính, xu hướng ...) và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

 

       3. Lập dự toán:

 • Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn bằng cách theo dõi, phân tích và dự báo dòng tiền của công ty nhằm cân đối dòng tiền và đề xuất các giải pháp để đảm bảo các công ty luôn có đủ tiền cho hoạt động sản xuất và phát triển mở rộng.
 • Đề xuất các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả nhất.

       4. Nhân sự:

 • Quản lý nhân sự phòng kế toán, sắp xếp công việc phù hợp cho từng nhân viên.
 • Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.
 • Thực hiện đánh giá năng lực và công việc của nhân viên cuối năm.

        Yêu cầu công việc

• Cử nhân kế toán tài chính
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán trưởng/kế toán tổng hợp ở những công ty sản xuất hoặc công ty cùng ngành
• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kế toán từ 5 người trở lên
• Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

         Hạn nộp hồ sơ

09-10-2015

          Gửi hồ sơ về Văn phòng Tập Đoàn Việt Úc:

- Người nhận hồ sơ: Vũ Thị Hồng Nhung – Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

     Gửi hồ sơ qua email: nhungvu@vietuc.net.

- Hồ sơ yêu cầu: Giới thiệu rõ kinh nghiệm việc làm đã làm qua, ưu tiên phỏng vấn các hồ sơ đến sớm nhất.

Hồ sơ yêu cầu:

+ Sơ yếu lý (đính kèm hình thẻ)

+ Đơn xin việc.

+ Bản scan văn bằng.

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Lancaster, Số 22 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

 • Ngôn ngữ hồ sơ

Tiếng Việt

Ứng viên có thể điền vào form ứng tuyển trực tiếp tại http://vietuc.com.vn/form-tom-tat-ung-vien-v142.html