Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận

Tên chính thức : Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận
1. Mã số Thuế : 4500403332
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
4. Điện thoại : (0259) 3633 333          Fax: (0259) 3633 334
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Nguyễn Cảnh
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietucninhthuan@vietuc.com