Công ty TNHH Việt Úc - Nghệ An

Tên chính thức : Công ty TNHH Việt Úc - Nghệ An
1. Mã số Thuế : 2901727549
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại : (0238) 3660 600         Fax:
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Võ Văn Xuân
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietucnghean@vietuc.com