Công ty TNHH MTV Việt - Úc Cà Mau

Tên chính thức : Công ty TNHH MTV Việt - Úc  Cà Mau
1. Mã số Thuế : 2001156733
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại : (0290) 6560 560          Fax:
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Nguyễn Văn Thậm
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietuccamau@vietuc.com