Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Úc - Bến Tre

Tên chính thức : Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Úc - Bến Tre
1. Mã số Thuế : 1300938938
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : xã Bảo Thuận, huyện ba Tri, tỉnh Bến Tre
4. Điện thoại : (0275) 6523 939         Fax:
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Lưu Gia Khánh
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietucbentre@vietuc.com