Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu

Tên chính thức : Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu
1. Mã số Thuế : 1900345344
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
4. Điện thoại : (0291) 3838 111          Fax: (0291) 3838 881
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Lương Văn Thanh
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietucbaclieu@vietuc.com