Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc

Tên chính thức : Công ty Cổ Phần Thủy sản Việt Úc
1. Mã số Thuế : 3400322504
2. Ngày thành lập : 09/08/2001
3. Địa chỉ trụ sở : Km1595, QL1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại : (0252) 3853 853          Fax: (0252) 3853 859
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Giám Đốc Điều Hành : Bùi Văn Tịch
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietucbinhthuan@vietuc.com