Cơ hội nghề nghiệp
 
 
10:09 | 22-09-2017
Loading... ..
08:09 | 12-09-2017
Loading...   ..
08:06 | 28-06-2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày 21 tháng 6 năm 2016   Tập đoàn Việt Úc là Công ty tôm giống hàng đầu Việt Nam. Được thành lập đầu tiên vào ngày 10 tháng 07 năm 2001 tại Km 1595, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Thủy Sản Việt Úc đã đặt ..
07:11 | 09-11-2015
Kỹ sư kết cấu Số lượng: 01 Cấp bậc: Nhân viên Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định Ngành nghề Kỹ sư  xây dựng Nơi làm việc Từ Bạc Liêu đến Bình Định (làm việc cần di chuyển, công trình toàn ..
08:10 | 06-10-2015
Nộp đơn trực tiếp tại đây ..
02:08 | 31-08-2015
Loading... ..