Chương trình đào tạo đợt I năm 2016 – nâng cao kỹ năng sản xuất tại Công ty cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu

Coi trọng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để công ty có thể tồn tại cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Tập đoàn Việt - Úc đã xây dựng chương trình đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả cao.

Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu được lựa chọn là công ty đầu tiên triển khai chương trình đào tạo đợt I – Nâng cao kỹ năng sản xuất vào ngày 07/10/2016. Với sự góp mặt của 52 cộng sự thuộc bộ phận sản xuất và kỹ thuật đã tham gia đầy đủ và đúng giờ, chăm chú lắng nghe và ghi chú các phần chia sẻ của các anh thuộc bộ phận kỹ thuật: Anh Trình Trung Phi – giám đốc kỹ thuật, anh Lê Văn Toàn – Phó giám đốc kỹ thuật, anh Nguyễn Thành Tâm – Phó giám đốc kỹ thuật, anh Nguyễn Chí Lâm – trưởng phòng kỹ thuật và sự góp mặt của ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã dành thời gian để tham gia và góp ý cho chương trình.

Tập đoàn Việt - Úc luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng không chỉ thông qua công việc, mà còn qua các hình thức đào tạo, tự đào tạo và trao đổi kiến thức. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình đào tạo đợt I đã diễn ra thành công và tạo được ấn tượng, đáp ứng được kỳ vọng của các cộng sự. Đây là thành công bước đầu, khởi điểm cho chương trình đào tạo được tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo.


Bùi Thị Tiên Đức