Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu

Tên chính thức : Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu
1. Mã số Thuế : 1900345344-001
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
4. Điện thoại : (0291) 3555 888         Fax: (0291) 3555 889
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Quyền Giám Đốc Điều Hành : Dương Đức Trọng
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản
8. Email : vietuchoabinh@vietuc.com